Vilka är användarna av dina geodatatjänster? - webbinar

Registrera dig till vårt nästa webbinar nu!

Vad: Vilka är användarna av dina geodatatjänster? – webbinar

När: Tisdag 12 juni 2018 14:00-14:30 (svensk tid)

Presentatörer: Spatineo & GIS-Kvalitet i Norden

Digital samhällsbyggnadsprocess baserar sig på geodata som är tillgänglig i standard format. Ni som har geodatatjänster spelar en viktig roll i utvecklingen av den digitala processen och samverkan. Ett bra automatisk informationsflöde sparar tid och pengar både hos leverantörer och konsumenter.

Vi visar hur man kan få omfattande information om användare och användning av geodatatjänster i Spatineo Monitor. Praktiska exempel från två finska organisationer kommer att visas.

Delta och få kunskap om:

  • Är användarna av dina geodatatjänster interna medarbetare eller externa användare? Från vilka stora företag kommer de externa användarna?

  • Vilka geodatatjänster används mest respektive minst och hur varierar det över tiden?

Vet ni vem använder era geodatatjänster? Är de mest offentliga eller också privata aktörer? Vilka geodata är mest populära?

Spatineo-Impact_of_Geospatial_services

The webinar has limited amount of seats, so reserve your own right away and make sure you don’t miss this event!


Webinar will be presented by

Helena Ringmar GIS-Kvalitet i Norden AB

Helena Ringmar

GIS-Kvalitet i Norden AB

Managing Director

Jaana Mäkelä Spatineo

Jaana Mäkelä

Spatineo INC

Sales Director