Spatineo AFIGÉOn jäseneksi

AFIGÉO on ranskalainen paikkatietojärjestö, joka edistää paikkatiedon käyttöä niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Järjestön tavoitteena on tuoda paikkatieto helposti saavutettavaksi kaikille käyttäjille. Spatineo liittyi järjestön yritysjäseneksi maaliskuussa 2016 vahvistaakseen jalansijaansa Ranskan paikkatietokentällä.

AFIGÉO toimii kanavana, joka yhdistää aktiivisia paikkatietoalan toimijoita – mukaan lukien julkiset organisaatiot, yksityiset yritykset sekä yksityishenkilöt. Tämä tehokas verkosto on Spatineolle oiva keino löytää ranskalaisia partnereita kuin myös potentiaalisia asiakkaita. Vastavuoroisesti jäsenyys lisää Spatineon löydettävyyttä ranskalaisten organisaatioiden keskuudessa. Lisäksi Spatineo on aktiivinen jäsen kahdessa AFIGÉOn työryhmässä, “OGC & Open Data”ssa ja “International”ssa. Tämä tarjoaa meille erinomaisen mahdollisuuden olla mukana Ranskan paikkatietoinfrastruktuurin kehittämisessä.

Afigeo_logo