Helsingborgin kaupunki varmistaa paikkatietopalveluidensa laatua Spatineo Monitorin avulla

Helsingborgin kaupunki, joka valittiin Ruotsin IT-kunnaksi vuonna 2015, on tehnyt sopimuksen Spatineo Monitorin käytöstä. Kaupunki on kehittänyt voimakkaasti paikkatiedon rajapintapalveluita ja haluaa saada tietoa palveluiden saatavilla olosta sekä käytöstä. Rajapintapalveluita käytetään paljon kaupungissa sekä sisäisesti että osana kuntalaisia palvelevia karttapalveluita.

City of Helsingborg