Monthly Archives: helmikuu 2018

Nurmijärven kunta valitsi Spatineo Monitorin paikkatiedon rajapintapalveluiden laadunvarmistukseen

Nurmijärven kunnan keskeisiä paikkatietoaineistoja kuten opaskartta, asemakaava, kantakartta ja ilmakuvat on tarjolla WMS- ja WFS-rajapintapalveluiden kautta kunnan omaan hallinnolliseen käyttöön sekä niitä tarvitseville ulkopuolisille asiakkaille. Tämän vuoksi rajapintapalveluiden laadun varmistaminen ja käytön seuranta on tärkeää. Tähän asti kunnalla ei ole ollut tarkkaa tietoa rajapintapalveluiden käytöstä. Spatineo Monitorin avulla pystytään analysoimaan mitkä organisaatiot palveluja käyttävät sekä… Read more »

Kuntaliitolle Spatineo Monitor KuntaTietoPalvelun (KTP) laadun takaajaksi

Kuntaliitto on Suomen kuntien ja kaupunkien etujärjestö, kunnallisten palvelujen asiantuntija ja kehittäjä, joka ylläpitää KuntaTietoPalvelua (KTP). KTP on kuntien teknisen ja ympäristötoimen prosessien tuottamien tietojen hakupalvelu, joka mahdollistaa ajantasaisten kuntien tuottamien tietojen (asemakaavat, yleiskaavat, rakennukset, osoitteet ja kunnan muut peruspaikkatiedot) hakemisen sekä julkishallinnon että yritysten palvelujen ja tuotteiden raaka-aineiksi. Tämän vuoksi KTP:n rajapintapalveluiden laadun varmistaminen… Read more »