Kuntaliitolle Spatineo Monitor KuntaTietoPalvelun (KTP) laadun takaajaksi

Kuntaliitto on Suomen kuntien ja kaupunkien etujärjestö, kunnallisten palvelujen asiantuntija ja kehittäjä, joka ylläpitää KuntaTietoPalvelua (KTP). KTP on kuntien teknisen ja ympäristötoimen prosessien tuottamien tietojen hakupalvelu, joka mahdollistaa ajantasaisten kuntien tuottamien tietojen (asemakaavat, yleiskaavat, rakennukset, osoitteet ja kunnan muut peruspaikkatiedot) hakemisen sekä julkishallinnon että yritysten palvelujen ja tuotteiden raaka-aineiksi. Tämän vuoksi KTP:n rajapintapalveluiden laadun varmistaminen on erittäin tärkeää. Kuntaliitto haluaa myös varmistaa, että rajapintapalvelut täyttävät INSPIREn vaatimukset. Spatineo Monitor on hankittu juuri takaamaan laadun sekä helpottamaan johdolle raportointia.

KTP:n uudistettu versio julkaistaan maaliskuussa. KTP 2.0 täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n kunnille asettamat vaatimukset hallitusta henkilötietojen luovuttamisesta. Palvelun käyttöliittymä tarjoaa kansalaisen käyttöön myös mobiilina mm. jatkuvasti ajantasaisen kohteiden osoitetiedon suoraan kuntien prosesseista. Palvelun käyttöliittymä näyttää havainnollisesti eri aineistoteemojen saatavuuden ja kattavuuden. Palvelun käyttäjä saa myös halutessaan hälytyksen silloin, kun häntä kiinnostavassa paikkatietoaineistossa on tapahtunut muutoksia.

Kuntaliiton strategiassa todetaan erinomaisesti seuraavaa:

“Onnistuva Suomi on jatkuvasti uudistuva, paikallisesti globaali, verkostoitunut ja älykkääseen teknologiaan nojaava hyvinvointiyhteiskunta. Älykäs teknologia ja tietoverkot vahvistavat paikallisuuden ja globalisaation yhteisvaikutusta.”

Allekirjoitamme ja jaamme saman vision ja olemme kiitollisia että valitsitte juuri meidät auttamaan teitä visionne toteuttamisessa.