Nurmijärven kunta valitsi Spatineo Monitorin paikkatiedon rajapintapalveluiden laadunvarmistukseen

logo_nurmijarvi

Nurmijärven kunnan keskeisiä paikkatietoaineistoja kuten opaskartta, asemakaava, kantakartta ja ilmakuvat on tarjolla WMS- ja WFS-rajapintapalveluiden kautta kunnan omaan hallinnolliseen käyttöön sekä niitä tarvitseville ulkopuolisille asiakkaille. Tämän vuoksi rajapintapalveluiden laadun varmistaminen ja käytön seuranta on tärkeää. Tähän asti kunnalla ei ole ollut tarkkaa tietoa rajapintapalveluiden käytöstä.

Spatineo Monitorin avulla pystytään analysoimaan mitkä organisaatiot palveluja käyttävät sekä mitä aineistoja käytetään ja miltä alueilta. Näitä tietoja voidaan hyödyntää paikkatietoaineistojen ja palveluiden kehittämisessä. Nurmijärven kunta haluaa myös varmistaa, että rajapintapalvelut täyttävät INSPIRE:n vaatimukset.

Olemme tyytyväisiä, että voimme auttaa Nurmijärven kuntaa paikkatietojen käytön edistämisessä.