Webbinar: ROI - återbetalning av investering i geodatatjänster

Registrera dig till vårt nästa webbinar nu!

Vad: ROI – återbetalning av investering i geodatatjänster – Webbinar

När: Tisdag 2018-11-27 14:00-14:30 (Lokal tid i Sverige)

Presentatörer: Spatineo & GIS-kvalitet i Norden

Webbinar ROI - återbetalning av investering i geodatatjänster

Är det värt att investera i den höga kvaliteten av geodatatjänster? I presentationen visar vi hur Return On Investment (ROI) kan tillämpas på geodatatjänster. Både direkta och indirekta kostnadsbesparingar på intern och extern användning av geodatatjänster kan beräknas utifrån pålitlig information.

I webbinariet visar vi och förklarar ROI-beräkning av Finlands miljöcentrals geodatatjänster.

Webinar will be presented by

Helena Ringmar GIS-Kvalitet i Norden AB

Helena Ringmar

GIS-Kvalitet i Norden AB

Managing Director

Jaana Mäkelä

Spatineo INC

Sales Director