Spatineo oli mukana paikkatiedon standardointiorganisaatio OGC:n kokouksessa USA:n Huntsvillessä kesäkuussa 2023. 

Kokouksissa pidetään kymmeniä työryhmien kokouksia, joissa pohditaan tyypillisesti tiettyä tarvetta tai haastetta. Kesäkuun tapaamisessa edistetiin yhdessä muun muassa muutostietojen tilaamista paikkatietorajapinnoista (publish/subscribe), teköalyn soveltamista paikkatiedon analysoinnissa (GeoAI), sisätilapaikannusta ja -navigaatiota ja avaruudessa sovellettavia paikkatiedon standardeja. Spatineo on OGC:n kokouksissa mukana, jotta Spatineon asiakkaat voivat hyötyä alan uusimmista suunnista sekä työryhmien kehittämistä ratkaisuista ensimmäisten joukossa.

Hyvin suunnitelulla standardoinnilla on myös merkitystä meille jokaiselle. Esimerkiksi kuva- ja videosisällön yhdistäminen monesta eri lähteestä edellyttää, että paikkatiedon käsittely on sujuvaa ja yhdenmukaista. Tämä on ainoa tapa varmistaa, että kokonaiskuva säilyy luotettavana. Koska useasta lähteestä yhdistettävää tietoa käytetään myös kriittisissä tehtävissä, kuten pelastustehtävissä, ei luotettavuudesta voida tinkiä. 

Meistä on tärkeää olla, vaikuttamassa alan tulevaisuuteen ja kehitykseen yhdessä muiden kansainvälisten johtavien toimijioiden kanssa.