Capability and Impact

Spatineo offers productized services for capability and impact assessments on organization’s use of geospatial data and services. Spatineo Roadmap accelerates effective use of spatial data in the organisation and Spatineo Impact concretizes the impact of spatial data that the organisation makes publicly available according to its strategic goals.

The societal impact of the use of spatial data is huge. The more effectively organisations start to use spatial data for reaching their business goals, the more cost efficient their operations become. Similarly the more widely and in more versatile ways spatial data  is utilized, the more positive the economic and environmental impacts are for the society.

White paper: Tieto on väline – Vasta tiedon käyttö tuottaa todellista arvoa ja vaikuttavuutta

Yksi viime vuosien suurimmista odotuksista on kohdistunut digitaalisen tiedon hyödyntämisen potentiaaliin ja erityisesti tiedon avaamisen vaikuttavuuteen. Tämä dokumentti avaa eri näkökulmia tiedon käytön ja organisaatioiden toiminnan vaikuttavuuteen. Autamme ymmärtämään, mitä tarkoittaa vaikuttavuus ja avaamme vaikutusketjun osia havainnollisin esimerkein. Kerromme vaikuttavuuden arvioinnin ja tavoittelun menetelmistä sekä niiden soveltamisesta asiakasprojekteissa.

Download now!