Kuvan lähde Puolustusvoimat

Spatineo auttoi Puolustusvoimia paikkatietoaineistojen hankinnan automatisoinnissa

Puolustustusvoimien tavoitteena on tehostaa paikkatietoaineistojen hankinta-, käsittely- ja jakeluprosesseja mm. kehittämällä em. prosesseihin olemassa olevia automatisointimenetelmiä ja luomalla uusia.

Toimeksiannossa tunnistettiin hankintaprosesseista automatisoitavia vaiheita ja asetettiin automatisoinnit potentiaaliseen toteutusjärjestykseen. Järjestyksen kriteereinä käytettiin aineistohankintaan nykyisin kuluvaa suhteellista aika-arviota ja automatisointiin kuluvaa suhteellista työmääräarviota. Työssä tunnistettiin myös teknologioita, joilla automatisointia voitaisiin toteuttaa. 

Materiaalia loppuraporttia varten koottiin yhdessä asiakkaan edustajien kanssa työpajoissa.

Toimeksiannossa käsiteltiin TL IV -turvallisuusluokiteltua materiaalia.

Lisätiedot: Oskari Häkkinen, toimistusjohtaja