Kuvan lähde Puolustusvoimat

Spatineo laati puolustusministeriölle kansalliseen turvallisuuteen liittyvän selvitystyön

Toimeksiannossa laadittiin kansalliseen turvallisuuteen liittyvä selvitystyö ja sitä tukeva laaja paikkatieto- ja tilastollinen analyysi. Analyysissä yksi keskeisistä näkökulmista oli ymmärtää aineiston muutosta ajassa. Toimeksiannon tärkeimpänä tavoitteena oli vastata asiakkaan tutkimuskysymyksiin, ja se toteutettiin Spatineon kehittämällä analyysimenetelmällä. Menetelmä pohjautui Spatineon kehittämiin työkaluihin sekä pitkäaikaiseen kokemukseen ja tietoon siitä, millä tavalla laajaa ja heterogeenista lähtötietomateriaalia voidaan käsitellä ja analysoida tehokkaasti.

Lähtötiedot sisälsivät kymmeniä miljardeja paikkatietokohteita, jotka käsiteltiin ja analysoitiin FME Workbench – ja Esri ArcGIS Pro -ohjelmistoilla. Analyysin tarpeisiin tuotettiin jatkojalostettuja paikkatietoaineistoja eri lähtötietoaineistoja rikastamalla, yhdistelemällä ja luokittelemalla. Analyysin tuloksia visualisointiin karttoina ja diagrammeina ArcGIS Pro – ja Excel-ohjelmistoilla. Paikkatietoformaateista olivat käytössä muun muassa GeoJSON, Geopackage ja Esri File Geodatabase. Toimeksiannossa käsiteltiin ja tuotettiin turvallisuusluokan TL IV -tasoista tietoa.

Lisätiedot: Oskari Häkkinen, toimistusjohtaja