Vaikuttavuutta tavoitellaan, mutta osataanko sitä arvioida?

Yksi viime vuosien suurimmista odotuksista on kohdistunut digitaalisen tiedon hyödyntämisen potentiaaliin ja erityisesti tiedon avaamisen vaikuttavuuteen. Jaana Mäkelä ja Riitta Vaniala pureutuvat nyt aiheeseen syvällisesti meidän uusimmassa white paperissa! Mitä tarkoittaa vaikuttavuus ja mistä osista vaikutusketju muodostuu? Miten erilaisia vaikuttavuuden arviointimenetelmiä on hyödynnetty asiakasprojekteissamme?

Vaikutusketju ja arviointi tikunnokassa

Vaikuttavuuden arvioinnissa tarkastellaan saavutettua ja vaikuttavuuden tavoittelussa suunnataan katse tulevaan. Arviointia voidaan myös pilkkoa pienempiin osiin ja keskittyä tiettyjen vaikutusketjun osien tarkasteluun. White paperissa nostetaan esille erilaisia menetelmiä, joita voidaan hyödyntää vaikuttavuuden arvioinnissa, ja kerromme miten nämä ovat toimineet asiasprojekteissamme.

Vaikuttavuuden arviointi ja vaikuttavuuden tavoittelu: toisiaan tukevat prosessit

Meta-analyysi ja iooi-metodi tulevat siis varmasti tutuksi kaikille white paperin lukijoille. Edellä mainittuja menetelmiä on sovellettu Spatineon toimesta jo muutaman vuoden ajan erilaisissa projekteissa, joten Jaanan ja Riitan asiantuntemus aiheesta on varmasti tasolla, joka tyydyttää kriittisimmänkin lukijan!

Refereinssitapauksina Maanmittauslaitos ja Ympäristöministeriö

Whitepaperissa itse prosessien avaamisen lisäksi olemme kirjoittaneet kattavasti siitä, kuinka vaikuttavuuden mittausta on käytetty asiakasprojekteissamme.

Spatineo teki vuonna 2018 Maanmittauslaitokselle selvitystyön paikkatietojen käytön potentiaalisista taloudellisista hyödyistä Suomessa. Selvitys tehtiin niin sanottuna meta-analyysinä käyttäen muita tutkimuksia lähteinä. Julkaisimme tutkimuksen kokonaisuudessaan sivuillamme, ja voit lukea sen täältä.