Oskari Hakkinen Spatineon Uusi Toimitusjohtaja 2021

Spatineo on työstänyt strategiaansa vuoden 2021 alusta. Uutta strategiaa johtamaan on palkattu Oskari Häkkinen, joka aloittaa Spatineon toimitusjohtajana 9.6.2021. Oskarin vahvuudet, kuten laajat verkostot toimialalla, teknologiavetoinen liiketoimintaymmärrys ja dataan perustuva päätöksenteko, tulevat kirittämään Spatineon kasvua.

Uuden strategian toteuttaminen ja johtaminen on Oskarin päätehtävä. Tämän ohella hän tulee johtamaan ja auttamaan Spatineon yrityskulttuurin kehittämisessä, sekä johtamaan myynti- ja markkinointitoimia. Kaikkia näitä tehtäviä sitoo yhteen se, että uuden strategian kulmakivenä on kasvun luominen uusissa markkinasegmenteissä. Näissä uusissa segmenteissä tavoitteemme on myös vahvistaa data flow osaamistamme. Tässä Oskarin osaamiset vahvasta kasvujohtamisesta pääsevät etuuksiinsa ja hänen aiempi kokemus Bitwisen COO:na antaa tukevan taustan johon nojata. 

Oskari on teknologiapainotteinen ja tavoitteellinen päätöksentekijä. Näitä ominaisuuksia uudelta toimitusjohtajalta toivottiin ja rekrytointiprosessissa nämä nousivatkin juuri Oskarin vahvuuksiksi. Oskari myös nosti esille kolme menestyksen kulmakiveä, joihin hän aikoo panostaa Spatineolla vahvasti: tyytyväiset työntekijät ja asiakkaat, jatkuva osaamisen kehittäminen, sekä avoimen kulttuurin ylläpito yrityksessä.

Aikaisemmin Oskari on toiminut mm. 120 henkilön ohjelmistoyrityksessä Bitwisessä operatiivisena johtajana, jossa hänen päävastuualueinaan olivat asiakkuuksien kasvattaminen ja asiakashankinta, asiakastyytyväisyyden parantaminen sekä yrityksen operatiivisen toiminnan pyörittäminen.

“Olen todella innoissani päästessäni luotsamaan Spatineon kasvua johtavaksi datavirtojen asiantuntijaksi yhdessä Spatineon asiantuntevien ja innokkaiden työntekijöiden kanssa. Minulla on vahva kokemus kannattavan ohjelmistokonsultointibisneksen kasvattamisesta, mikä on myös pääfokukseni Spatineon toimitusjohtajana.” – Oskari Häkkinen

Uusi toimitusjohtaja uudelle strategialle

Kun Oskari astuu toimitusjohtajan paikalle, niin nykyinen toimitusjohtaja Sampo Savolainen vaihtaa paikkaansa uudeksi teknologiajohtajaksemme. Näillä muutoksilla pystymme palvelemaan asiakkaita uuden strategiamme mukaisesti parhaalla mahdollisella tavalla. Spatineo on aina uskonut vahvasti siihen, että datalla on tärkeä asema yhteiskunnassa, niin yksityisellä kuin julkisella puolella. Siksi haluamme auttaa organisaatiota sujuvoittamaan datan hyödyntämistä niin heidän sisäisessä toiminnassa kuin heidän dataliiketoiminnassakin. Uskomme, että Oskarin tuoma lisäarvo Spatineolle mahdollistaa juuri tämän osaamisemme jakamisen asiakkaillemme yhä tehokkaammin.

Lisätietoja:

Oskari Häkkinen, Toimitusjohtaja, , +358 45 127 1861

Spatineo, Hallituksen puheenjohtaja, Kristian Jaakkola, , +358 40 529 7497