Download our whitepapers

We’ve written in-depth material for you to download and enjoy. These papers and whitepapers are written by our experts and they dive into hot topics ranging from geoinformatics to economic impact of open data.


Economic Value of Spatially Enabled Services

Only about 22% of the annual potential economic benefits from the use of spatial data has been realized in Finland. The annual economic benefits are about EUR 13 billion but only about EUR 3 billion of the potential has so far been realized.

The study is a meta-analysis of previous Finnish and international studies, the results of which were applied to Finnish conditions. The study mainly analysed the potential impact of using spatial data in the ecosystems of bioeconomy, the built environment, social services and healthcare, as well as transport. Spatial data needed to be an integral part of a product, application or service, the use of which provides financially productive activities for public organisations, companies or regular people. The study also analysed the percentage of the benefits enabled by the Geospatial Platform Project from the total value.

Download the whitepaper now from down below:

Name
Would you like to subscribe to our newsletter to reserve data insights from time to time?
Privacy(Required)

Tieto on väline – Vasta tiedon käyttö tuottaa todellista arvoa ja vaikuttavuutta

Vaikuttavuutta tavoitellaan, mutta osataanko sitä arvioida? Tätä analysoivat uudessa whitepaperissamme Jaana Mäkelä ja Riitta Vaniala.

Yksi viime vuosien suurimmista odotuksista on kohdistunut digitaalisen tiedon hyödyntämisen potentiaaliin ja erityisesti tiedon avaamisen vaikuttavuuteen. Tämä dokumentti avaa eri näkökulmia tiedon käytön ja organisaatioiden toiminnan vaikuttavuuteen. Autamme ymmärtämään, mitä tarkoittaa vaikuttavuus ja avaamme vaikutusketjun osia havainnollisin esimerkein. Kerromme vaikuttavuuden arvioinnin ja tavoittelun menetelmistä sekä niiden soveltamisesta asiakasprojekteissa.

Spatineo_Tieto on väline - Vasta tiedon käyttö tuottaa todellista arvoa ja vaikuttavuutta 2020_Page_01

Download the whitepaper now from down below:

Name
Would you like to subscribe to our newsletter to reserve data insights from time to time?
Privacy(Required)

Contact us for more info