Spatineo Team 2022

Positiivinen työvire auttaa työntekijöitä ja yritystä menestymään

Asiantuntijatyössä on tärkeää, että tekijät voivat hyvin ja voivat luottaa työnantajansa tukevan heitä työssään. Merkitykselliset projektit, mahdollisuus kouluttautua työn ohessa, arvostava ja turvallinen työyhteisö nousevat usein tärkeiksi tekijöiksi työviihtyvyydessä.  Parempi työviihtyvyys luo tyytyväisiä asiakkaita ja tyytyväiset asiakkaat takaavat kannattavan liiketoiminnan. Spatineolla ollaan ymmärretty työvireen merkitys ja sitä ollaan alettu mittaamaan alkuvuodesta. Kahden Ilmarisen luoman tutkimuksen perusteella olemme oikeilla jäljillä.

Tulokset panostuksista työvireeseen ovat alkaneet näkyä heti työvirekyselyissämme. Yrityksenä olemme kasvaneet viime aikoina merkittävästi, ja panostukset työhyvinvointiin ovat parantaneet niin uusien kuin vanhojen työntekijöidemme työvirettä ja tyytyväisyyttä.

Työvirekyselyssä kysyttiin muun muassa työn merkityksellisyydestä, työvireydestä, työympäristöstä ja ilmapiiristä. Työntekijämme arvioivat näitä kohtia asteikolla yhdestä viiteen, ja kokonaisarvosanaksi kyselystä Spatineo sai huikean keskiarvosanan 4.4! Hyvin lähellä täyttä viiden arvosanaa oltiin muun muassa kategorioissa “Välittävä työilmapiiri”, “Työympäristön turvallisuus” sekä “Työnantajani on aidosti kiinnostunut työhyvinvoinnista”.

Spatineon asiantuntijat ovat siis kokonaisuudessaan tällä hetkellä tyytyväisiä työhönsä ja sen merkittävyyteen. Spatineolla tullaan vastaisuudessakin panostamaan työntekijöidemme hyvinvointiin. Koemme myös, että juuri projektiemme merkityksellisyys on tärkeää Spatineossa, ja se on ollut yksi työhyvinvointiin vaikuttava tekijä. 

Kysyimme myös sitä, kuinka moni Spatineolainen olisi valmis suosittelemaan työnantajaansa ystävilleen tai kollegoilleen. Tästä saimme tulokseksi 67, kun paras arvosana olisi ollut 100 ja huonoin -100.

Useissa rekrytointihaastatteluissa ja kehityskeskusteluissa toistuvat samat teemat, mitä potentiaaliset sekä nykyiset työntekijät toivovat yritykseltä. Halutaan merkityksellistä tekemistä ja mahdollisuuksia oppia sekä kasvaa ammattilaisena.  Myös hyvä johtaminen on yksi työhyvinvoinnin kivijalka. Kilpailukykyinen palkka on myös yksi tärkeimmistä asioista, mutta se jää usein näiden kolmen edellä mainitun varjoon. Tajusin hyvin nopeasti aloittaessani Spatineolla miten hyvät perusteet yrityksellä on kasvaa, koska nämä tärkeimmät asiat olivat jo kunnossa.

Teemme töitä mm. ilmastonmuutoksen torjunnassa, autamme organisaatioita johtamaan toimintaansa paremmin datan avulla sekä panostamaan vaikuttavuuteen palveluissaan. On myös tärkeää, että yritysten ja julkisten organisaatioiden järjestelmät ovat kustannustehokkaita, toimintavarmoja sekä tietoturvallisia, autamme näissä asioissa eri organisaatiota päivittäin. Asiantuntijamme ja johtajamme kehittävät osaamistaan jatkuvasti ja olemme määrittäneet jatkuvan oppimisen osaksi kulttuuriamme. 

Oskari Häkkinen, Toimitusjohtaja / Spatineo