Spatineo ja sähköverkkoyhtiö Elenia ovat luoneet Kapasiteettikarttapalvelun, joka helpottaa sähköverkkoon liittymistä ja hankesuunnittelua. Tämä innovatiivinen digitaalinen palvelu on suunniteltu erityisesti yritysasiakkaille ja hankekehittäjille, tarjoten helppoa paikkatiedon saatavuutta ja analysointia.

Palvelun suunnittelu sisälsi tietomallinnusta, alustojen ja käyttöliittymän suunnittelua sekä integraatioita. Spatineon tekninen osaaminen ja Elenian toimialatuntemus takasivat palvelun luotettavuuden. Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä toimii eri päätelaitteilla ja täyttää saavutettavuusvaatimukset. Tietoturva varmistettiin Elenian vaatimusten mukaisesti. Palvelu vähentää monikanavaisen viestinnän työmäärää ja tehostaa hankesuunnittelua. Käyttäjät arvostavat tiedon saantia yhdestä paikasta. Palvelun käyttöaste on ylittänyt odotukset, osoittaen sen tarpeellisuuden ja hyödyn.

Yhteistyö Spatineon ja Elenian välillä osoittaa huipputeknologian ja erikoisosaamisen merkityksen energia-alalla. Kapasiteettikarttapalvelu tuo merkittäviä etuja sekä verkkoyhtiölle että sidosryhmille, mullistaen alan käytäntöjä.

Kapasiteettikartta Elenian sivustolla.

Avainsanat: Web GIS, käyttöliittymäsuunnittelu, tietomallinnus, integraatiosuunnittelu, tietoturva, Spatineo Monitor, paikkatieto, digitaalinen palvelu, palvelumuotoilu, automaatio, Esri-alusta, prosessikehitys