Spatineo järjesti Väyläviraston työpajan, jossa innovoitiin tekoälypohjaisia ​​ratkaisuja digikaksosten kyberturvallisuuden kehittämiseksi.

Työpajassa hyödynsimme Spatineon digitaalisen infrastruktuurin ja monipuolisten tietovirtojen asiantuntemusta sekä Väyläviraston innovatiivisia suunnitelmia. Keskityimme tekoälyteknologioihin, kuten koneoppimiseen, poikkeamien havaitsemiseen ja ennakoivaan analytiikkaan. Tunnistimme tietoturvahaasteita ja korostimme suojatoimenpiteiden merkitystä suuren tietomäärän käsittelyssä.

Tunnistimme ja analysoimme tietoturvariskejä, luokittelimme niitä ja kehitimme soveltuvia ratkaisuja. Tekoälyä tarkasteltiin suojautumiskeinojen tehostajana, keskittyen käytännöllisiin, skaalautuviin ja tehokkaisiin ratkaisuihin.

Työpajan tavoitteena oli selkeyttää Väyläviraston näkemystä tekoälyn käytöstä digikaksosten kyberturvallisuuden parantamisessa ja luoda uusia tekoälypohjaisia ratkaisuja. Lopputuloksena tuotimme riskikartoitukseen soveltuvan taulukon sekä analyysin, joita voi hyödyntää digikaksosten tietoturvan kehittämisessä.

Spatineo tukee Väylävirastoa kohti turvallisempaa digitaalista infrastruktuuria, edistäen innovaatioita ja huippuosaamista tietoturvan ja digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä.

Työ tehtiin osana Location Innovation Hub (LIH) -projektia, joka on osittain EU:n rahoittama.

Avainsanat: tietoturva, paikkatieto, GIS, tietovirrat, digitaalinen kaksonen, fasilitointi, Miro, tekoäly, AI, työpaja