SpatineoLife-Who-are-we-Ilkka-Rinne-Spatineo

Who are we – Ilkka Rinne

1.) Nimi, titteli ja milloin aloitit työt Spatineossa?

Hei kaikille, olen Ilkka Rinne, yhteentoimivuusarkkitehti ja toinen Spatineon perustajista vuonna 2011. Firman perustamisesta lähtien olen työskennellyt Spatineossa eri tehtävissä, kuten teknologiajohtajana, asiakaskokemuksen ja yhteentoimivuuden johtajana sekä johtoryhmän jäsenenä.

2.) Mitä teet Spatineossa käytännössä? Kerro meille, millaisia caseja, projekteja ja töitä teet tulevaisuudessa!

Nykyisissä asiakasprojekteissani keskityn enimmäkseen tietomallinnukseen ja koodaukseen liittyviin töihin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opimme datan toimialan asiantuntijoilta ja heidän käyttötapauksiltaan ja kaappaamme olennaisen käsitteellisiksi, loogisiksi ja fyysisiksi tietomalleiksi, joita voidaan käyttää näiden tietojen käsittelyyn, tallentamiseen ja vaihtamiseen eri IT-järjestelmien välillä standardoidulla, yhteentoimivalla tavalla. Käytän paljon visuaalisia työkaluja, kuten Miroa, käsitteiden ja niiden välisten suhteiden hahmottamiseen ja UML:ää muodollisempana kielenä tietomallien kuvaamiseen ja esittämiseen.

Esimerkkejä viimeaikaisista ja nykyisistä tehtävistäni ovat Suomen digitaalisen aluesuunnittelun (kaavoitus) kansallisen tietomallin (Kaavatietomalli) ja siihen liittyvien alue- ja kaupunkiseutusuunnittelumallien suunnittelu, havaintoja, mittauksia ja näytteitä koskevan ISO-standardin (ISO 19156, OMS) tarkistuksen projektipäällikkö ja sen JSON-koodauksen standardointityö.

Tekninen kokemukseni koodauksesta, ohjelmistojen ja tietokantojen suunnittelusta sekä käyttäjäkokemuksen suunnittelusta auttaa paljon alan asiantuntijoiden ja ohjelmistokehittäjien välisen kuilun kuromisessa umpeen tietomallien suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa. Olen iloinen voidessani jakaa näkemyksiäni ja oppia yhdessä Spatineon kasvavan tietomallinnusryhmän kanssa, ja toisinaan pääsen myös koodaamaan!

3.) Mikä on parasta työssäsi?

Pääsen oppimaan eri alojen parhaiden toimiala-asiantuntijoiden oppeja ja hyödyntämään lahjakkuuttani ja kokemustani kansainvälisistä standardeista ja toteutushankkeista sekä auttamaan yhteisen ymmärryksen formalisoinnissa tavalla, jota sekä ihmiset että tietokoneet ymmärtävät. Nautin myös työskentelystä yhdessä parhaiden teknisten asiantuntijoiden kanssa kansainvälisissä tietotekniikan standardointipyrkimyksissä organisaatioissa, kuten Open Geospatial Consortium (OGC) ja ISO.

Tieto- ja ohjelmistosuunnittelussa on tehtävä kompromisseja erilaisten käyttäjätarpeiden, uusien toimenpiteiden ja vanhojen järjestelmien kanssa yhteensopivuuden sekä vaaditun teknisen yhdenmukaistamisen edellyttämän yksityiskohtaisuuden välillä. On tyydyttävää nähdä, kun omat ideat muuttuvat määrittelyiksi ja sovelluksiksi, joiden avulla ihmiset voivat saavuttaa enemmän ja turhautua vähemmän päivittäisessä työssään.

4.) Ja mikä on parasta Spatineossa?

Meillä on erittäin mukava yhdistelmä syvää teknologiakokemusta, vankkaa käyttäjätarpeiden ymmärtämistä, sitoutunutta myynnin ja projektinhallinnan asiantuntemusta sekä todistettua johtajuutta. Olemme avoin ryhmä vanhempia ja nuorempia asiantuntijoita, jossa kaikkien näkemyksiä kuunnellaan ja arvostetaan. On suuri etuoikeus työskennellä yhdessä tällaisten ihmisten kanssa maailman vaikeimpien haasteiden ratkaisemiseksi kaikkien hyödyksi.    

5.) Mitkä teknologiat (geospatiaaliset tai muut) kiehtovat sinua eniten? Mitä teknologioita pitäisi hyödyntää enemmän tulevaisuudessa?

Koodasin ensimmäiset HTML-sivuni fuksina Helsingin yliopistossa vuonna 1994, kun web ja selaimet olivat melko uusia, ja voi pojat, on ollut mahtavaa nähdä webin ja selainteknologian kehittyvän sellaiseksi kuin se on nyt! Teknologioita tulee ja menee, mutta viestinvälityksen ja asynkronisen/rinnakkaisen prosessoinnin käsitteet ovat jostain syystä aina kiehtoneet minua. Luulen, että se juontaa juurensa erilaisista pallorata- ja vesijuoksupeleistä, joita pelasin lapsena. Mekaanisessa järjestelmässä, jossa on paljon isoja ja pieniä osia, jotka kaikki osallistuvat suurempaan kokonaisuuteen, on jotain maagista.

Tekoäly eri muodoissaan on jo nyt muuttamassa peliä monilla sovellusalueilla, kuten paikkatietojen ja antureista peräisin olevien tietojen käsittelyssä ja hyödyntämisessä. On varmasti kiehtovaa nähdä, millainen rooli semanttisella webillä ja ontologiatekniikoilla yhdistettynä koneoppimiseen lopulta on jokapäiväisessä elämässämme 5-10 vuoden kuluttua. Entä miten ohjelmistosuunnittelijaryhmät työskentelevät tekoälyavustajiensa/harjoittelijoidensa kanssa muutaman vuoden kuluttua? Kuka omistaa henkilötiedot ja henkilökohtaisesti koulutetut tekoälyt? Voiko tekoälyavustajan ottaa mukaansa vaihtaessaan tulevaisuudessa yrityksestä toiseen?

Ympärillämme olevasta runsaasta tietovirrasta tulee olemaan ratkaisevan tärkeää seuloa tiettyyn aikaan ja paikkaan sopivat tiedot, ja tarvitsemme tekoälyä, johon voimme luottaa, ja sujuvan sijaintiteknologian, joka auttaa meitä hallitsemaan sitä.


 • 📍 Paikkatiedon yhteisiä pelisääntöjä luodaan kansainvälisesti, Spatineo on neuvotteluissa mukana
  Spatineo oli mukana paikkatiedon standardointiorganisaatio OGC:n kokouksessa USA:n Huntsvillessä kesäkuussa 2023.  Kokouksissa pidetään kymmeniä työryhmien kokouksia, joissa pohditaan tyypillisesti tiettyä tarvetta tai haastetta. Kesäkuun tapaamisessa edistetiin yhdessä muun muassa muutostietojen tilaamista paikkatietorajapinnoista (publish/subscribe), teköalyn soveltamista paikkatiedon analysoinnissa (GeoAI), sisätilapaikannusta ja -navigaatiota ja avaruudessa sovellettavia paikkatiedon standardeja. Spatineo on OGC:n kokouksissa […]
 • GIS & CYBER
  Paikkatietoalan kyberturvallisuus on lapsenkengissä Otsikko lienee raflaava, mutta sille on hyvä syy: Kyberturvallisuus on heikoilla kantimilla silloin kun sille ei uhrata ajatusta ja uhkien mahdollisuutta ei tiedosteta tai oteta huomioon palveluita suunniteltaessa ja dataa käsiteltäessä. Tietoturva-asiat ovat olleet IT -alan arkea jo pitkään, ja tavalliset tekniikan käyttäjätkin ovat ymmärtäneet tietoturvan […]
 • 🌟 Spatineon Black Fridayn erikoistarjous! 🌟
  Avaa paikkatietoverkkopalveluidesi koko potentiaali Spatineo Performancen avulla – nyt vastustamattoman edulliseen hintaan alkaen Black Fridaysta! 🔵 40% ALENNUS itsepalvelutestikrediiteistä! Krediitit voimassa ostohetkestä ja koko vuoden 2024. Spatineo Performance, täydellinen lisä Spatineo Monitoriisi, on suunniteltu viemään palvelusi uudelle tasolle. Performancen avulla voit: 🚀 Mitata palvelujesi suorituskyky: Löydä verkkopalvelusi todellinen voima.🛠 Tunnista […]
 • Spatineo laati Puolustus­ministeriölle kansalliseen turvallisuuteen liittyvän selvitystyön
  Spatineo laati puolustusministeriölle kansalliseen turvallisuuteen liittyvän selvitystyön Toimeksiannossa laadittiin kansalliseen turvallisuuteen liittyvä selvitystyö ja sitä tukeva laaja paikkatieto- ja tilastollinen analyysi. Analyysissä yksi keskeisistä näkökulmista oli ymmärtää aineiston muutosta ajassa. Toimeksiannon tärkeimpänä tavoitteena oli vastata asiakkaan tutkimuskysymyksiin, ja se toteutettiin Spatineon kehittämällä analyysimenetelmällä. Menetelmä pohjautui Spatineon kehittämiin työkaluihin sekä pitkäaikaiseen […]
 • Spatineo auttoi Puolustusvoimia paikkatieto­aineistojen hankinnan automatisoinnissa
  Spatineo auttoi Puolustusvoimia paikkatietoaineistojen hankinnan automatisoinnissa Puolustustusvoimien tavoitteena on tehostaa paikkatietoaineistojen hankinta-, käsittely- ja jakeluprosesseja mm. kehittämällä em. prosesseihin olemassa olevia automatisointimenetelmiä ja luomalla uusia. Toimeksiannossa tunnistettiin hankintaprosesseista automatisoitavia vaiheita ja asetettiin automatisoinnit potentiaaliseen toteutusjärjestykseen. Järjestyksen kriteereinä käytettiin aineistohankintaan nykyisin kuluvaa suhteellista aika-arviota ja automatisointiin kuluvaa suhteellista työmääräarviota. Työssä tunnistettiin […]
 • Who are we? – Suvi-Tuulia ”Suffa” Haakana
  Suffa on Spatineon paikkatietotiimin uusin vahvistus! Mitä kaikkea kuuluu Suffan paikkatietoarsenaaliin ja mitä hän ajattelee tulevaisuuden paikkatiedoista? Lue blogista lisää!