LIH - Location Innovation Hub Finland Spatineo Spatial Data

Maanmittauslaitos, Spatineo ja 26 yhteistyökumppania sekä 20 muuta organisaatiota muodostavat Suomessa uuden Location Innovation Hubin (LIH). LIH sai vihreää valoa Euroopan komissiolta, ja se aloittaa toimintansa vuonna 2023. Suomi on hyvin edistyksellinen maa paikkatiedon keräämisessä ja hyödyntämisessä, ja LIH tulee tulevaisuudessa vauhdittamaan tätä edistystä entisestään. LIH tulee keskittymään rakennetun ympäristön, biotalouden, liikenteen ja hyvinvoinnin sektoreihin, ja Spatineon rooli tulee keskittymään paikkatietopohjaisiin API-ratkaisuihin, kypsyysarviointiin ja yrityskonsultointiin.

Location Innovation Hub parantaa valtavasti eri sidosryhmien välistä yhteistyötä. Euroopan innovaatiokeskusten verkoston hyödyntäminen antaa osallistujille mahdollisuuden päästä käsiksi uusimpiin teknologisiin innovaatioihin ja tietämykseen eri puolilta Eurooppaa.

Uskomme, että yhteistyön nostaminen seuraavalle tasolle hyödyttää kaikkia osallistujia. Innovointi ja tiedon jakaminen ovat välttämättömiä avaimia tämän vuosisadan haasteisiin vastaamisessa. LIH:n avulla todennäköisyys voittaa nämä haasteet, kuten ympäristö- ja ympäristökatastrofit, kasvavat.

Lisätietoa Location Innovation Hubista löytyy Euroopan komission verkkosivuilta ja seuraamalla Maanmittauslaitoksen viestintää.

”Location Innovation Hub (LIH) vapauttaa sijaintitiedon, -palvelujen ja -teknologian valtavan potentiaalin yhteiskuntamme parantamiseksi. Maailman johtava osaamiskeskuksemme kohdistuu Suomen ja Euroopan avainalueita palveleviin arvoketjuihin, kuten rakennettuun ympäristöön, biotalouteen (maatalous-, elintarvike- ja metsätalous), liikenteeseen sekä terveyteen ja hyvinvointiin. Location Intelligence (LI) on ratkaisevan tärkeää jokaisessa näistä osa-alueista käytettävien palvelujen sujuvalle toiminnalle ja yhteentoimivuudelle. Euroopan datastrategian ja Euroopan komission Green Deal -aloitteen mukaisesti, joissa yhdessä asetetaan kunnianhimoinen ”Destination Earth” -tavoite – maapallon digitaalisen kaksoiskappaleen rakentaminen – pyrimme sijaintitietopalveluidemme ja datatilojemme avulla kehittämään innovaatioarkkitehtuuria ja siten luomaan valmiuksia, joita tarvitaan tekoälyn, suurteholaskennan ja kyberturvallisuusteknologioiden tehostettuun käyttöön. Tuemme pk-yrityksiä, keskisuuria yrityksiä ja julkisen sektorin elimiä ja luomme sijaintipaikkatietoekosysteemejä kullakin alalla. Referenssitoteutukset ja testausympäristöt osoittavat sijaintipalvelujen edut ja antavat pk-yrityksille mahdollisuuden luoda uusia innovaatioita kierto-, sovellusrajapinta- ja datatalouden tueksi. Laadukkaan paikkatiedon saatavuus on olennainen tekijä, kun rakennetaan suorituskykyisiä, vankkoja ja luotettavia tekoälyjärjestelmiä. LIH menee kuitenkin pidemmälle tarjoamalla verkostojemme kautta pääsyn liiketoiminnan kehittämiseen, osaamiseen, koulutukseen, rahoituslähteisiin ja markkinoille Euroopassa ja sen ulkopuolella.”

LIH:n kuvaus Euroopan komission verkkosivuilta
 • 📍 Paikkatiedon yhteisiä pelisääntöjä luodaan kansainvälisesti, Spatineo on neuvotteluissa mukana
  Spatineo oli mukana paikkatiedon standardointiorganisaatio OGC:n kokouksessa USA:n Huntsvillessä kesäkuussa 2023.  Kokouksissa pidetään kymmeniä työryhmien kokouksia, joissa pohditaan tyypillisesti tiettyä tarvetta tai haastetta. Kesäkuun tapaamisessa edistetiin yhdessä muun muassa muutostietojen tilaamista paikkatietorajapinnoista (publish/subscribe), teköalyn soveltamista paikkatiedon analysoinnissa (GeoAI), sisätilapaikannusta ja -navigaatiota ja avaruudessa sovellettavia paikkatiedon standardeja. Spatineo on OGC:n kokouksissa […]
 • GIS & CYBER
  Paikkatietoalan kyberturvallisuus on lapsenkengissä Otsikko lienee raflaava, mutta sille on hyvä syy: Kyberturvallisuus on heikoilla kantimilla silloin kun sille ei uhrata ajatusta ja uhkien mahdollisuutta ei tiedosteta tai oteta huomioon palveluita suunniteltaessa ja dataa käsiteltäessä. Tietoturva-asiat ovat olleet IT -alan arkea jo pitkään, ja tavalliset tekniikan käyttäjätkin ovat ymmärtäneet tietoturvan […]
 • 🌟 Spatineon Black Fridayn erikoistarjous! 🌟
  Avaa paikkatietoverkkopalveluidesi koko potentiaali Spatineo Performancen avulla – nyt vastustamattoman edulliseen hintaan alkaen Black Fridaysta! 🔵 40% ALENNUS itsepalvelutestikrediiteistä! Krediitit voimassa ostohetkestä ja koko vuoden 2024. Spatineo Performance, täydellinen lisä Spatineo Monitoriisi, on suunniteltu viemään palvelusi uudelle tasolle. Performancen avulla voit: 🚀 Mitata palvelujesi suorituskyky: Löydä verkkopalvelusi todellinen voima.🛠 Tunnista […]
 • Spatineo laati Puolustus­ministeriölle kansalliseen turvallisuuteen liittyvän selvitystyön
  Spatineo laati puolustusministeriölle kansalliseen turvallisuuteen liittyvän selvitystyön Toimeksiannossa laadittiin kansalliseen turvallisuuteen liittyvä selvitystyö ja sitä tukeva laaja paikkatieto- ja tilastollinen analyysi. Analyysissä yksi keskeisistä näkökulmista oli ymmärtää aineiston muutosta ajassa. Toimeksiannon tärkeimpänä tavoitteena oli vastata asiakkaan tutkimuskysymyksiin, ja se toteutettiin Spatineon kehittämällä analyysimenetelmällä. Menetelmä pohjautui Spatineon kehittämiin työkaluihin sekä pitkäaikaiseen […]
 • Spatineo auttoi Puolustusvoimia paikkatieto­aineistojen hankinnan automatisoinnissa
  Spatineo auttoi Puolustusvoimia paikkatietoaineistojen hankinnan automatisoinnissa Puolustustusvoimien tavoitteena on tehostaa paikkatietoaineistojen hankinta-, käsittely- ja jakeluprosesseja mm. kehittämällä em. prosesseihin olemassa olevia automatisointimenetelmiä ja luomalla uusia. Toimeksiannossa tunnistettiin hankintaprosesseista automatisoitavia vaiheita ja asetettiin automatisoinnit potentiaaliseen toteutusjärjestykseen. Järjestyksen kriteereinä käytettiin aineistohankintaan nykyisin kuluvaa suhteellista aika-arviota ja automatisointiin kuluvaa suhteellista työmääräarviota. Työssä tunnistettiin […]
 • Who are we? – Suvi-Tuulia ”Suffa” Haakana
  Suffa on Spatineon paikkatietotiimin uusin vahvistus! Mitä kaikkea kuuluu Suffan paikkatietoarsenaaliin ja mitä hän ajattelee tulevaisuuden paikkatiedoista? Lue blogista lisää!