LIH - Location Innovation Hub Finland Spatineo Spatial Data

Maanmittauslaitos, Spatineo ja 26 yhteistyökumppania sekä 20 muuta organisaatiota muodostavat Suomessa uuden Location Innovation Hubin (LIH). LIH sai vihreää valoa Euroopan komissiolta, ja se aloittaa toimintansa vuonna 2023. Suomi on hyvin edistyksellinen maa paikkatiedon keräämisessä ja hyödyntämisessä, ja LIH tulee tulevaisuudessa vauhdittamaan tätä edistystä entisestään. LIH tulee keskittymään rakennetun ympäristön, biotalouden, liikenteen ja hyvinvoinnin sektoreihin, ja Spatineon rooli tulee keskittymään paikkatietopohjaisiin API-ratkaisuihin, kypsyysarviointiin ja yrityskonsultointiin.

Location Innovation Hub parantaa valtavasti eri sidosryhmien välistä yhteistyötä. Euroopan innovaatiokeskusten verkoston hyödyntäminen antaa osallistujille mahdollisuuden päästä käsiksi uusimpiin teknologisiin innovaatioihin ja tietämykseen eri puolilta Eurooppaa.

Uskomme, että yhteistyön nostaminen seuraavalle tasolle hyödyttää kaikkia osallistujia. Innovointi ja tiedon jakaminen ovat välttämättömiä avaimia tämän vuosisadan haasteisiin vastaamisessa. LIH:n avulla todennäköisyys voittaa nämä haasteet, kuten ympäristö- ja ympäristökatastrofit, kasvavat.

Lisätietoa Location Innovation Hubista löytyy Euroopan komission verkkosivuilta ja seuraamalla Maanmittauslaitoksen viestintää.

”Location Innovation Hub (LIH) vapauttaa sijaintitiedon, -palvelujen ja -teknologian valtavan potentiaalin yhteiskuntamme parantamiseksi. Maailman johtava osaamiskeskuksemme kohdistuu Suomen ja Euroopan avainalueita palveleviin arvoketjuihin, kuten rakennettuun ympäristöön, biotalouteen (maatalous-, elintarvike- ja metsätalous), liikenteeseen sekä terveyteen ja hyvinvointiin. Location Intelligence (LI) on ratkaisevan tärkeää jokaisessa näistä osa-alueista käytettävien palvelujen sujuvalle toiminnalle ja yhteentoimivuudelle. Euroopan datastrategian ja Euroopan komission Green Deal -aloitteen mukaisesti, joissa yhdessä asetetaan kunnianhimoinen ”Destination Earth” -tavoite – maapallon digitaalisen kaksoiskappaleen rakentaminen – pyrimme sijaintitietopalveluidemme ja datatilojemme avulla kehittämään innovaatioarkkitehtuuria ja siten luomaan valmiuksia, joita tarvitaan tekoälyn, suurteholaskennan ja kyberturvallisuusteknologioiden tehostettuun käyttöön. Tuemme pk-yrityksiä, keskisuuria yrityksiä ja julkisen sektorin elimiä ja luomme sijaintipaikkatietoekosysteemejä kullakin alalla. Referenssitoteutukset ja testausympäristöt osoittavat sijaintipalvelujen edut ja antavat pk-yrityksille mahdollisuuden luoda uusia innovaatioita kierto-, sovellusrajapinta- ja datatalouden tueksi. Laadukkaan paikkatiedon saatavuus on olennainen tekijä, kun rakennetaan suorituskykyisiä, vankkoja ja luotettavia tekoälyjärjestelmiä. LIH menee kuitenkin pidemmälle tarjoamalla verkostojemme kautta pääsyn liiketoiminnan kehittämiseen, osaamiseen, koulutukseen, rahoituslähteisiin ja markkinoille Euroopassa ja sen ulkopuolella.”

LIH:n kuvaus Euroopan komission verkkosivuiltaWant to stay updated?

Subscribe to Spatineo Newsletter!

Spatineo newsletter features news and topical articles on data flows, written by our experts.
I would like get my newsletter in:
Privacy(Required)